láskou a službou spojujeme cesty
KŘIŽOVATKA OLOMOUC je nezisková organizace, která má za cíl propojovat křesťanské hodnoty s každodenním životem...

Je snadné vidět život jako nepropojený a nesouvislý, s jasnými hranicemi mezi prací a rodinou, mezi duchovními věcmi a každodenním životem a mezi pohlavími, rasami a věkovými skupinami. My to však díky pohledu skrze víru v Ježíše Krista vidíme jinak a dali jsme si za cíl tyto životní vazby zviditelňovat – obnovovat vztahy mezi Bohem, naším skutečným já, druhými lidmi a stvořením.

Jinými slovy, pomocí lásky a služby se snažíme spojovat cesty.

Přejeme vám, aby se vám prohlížení našich stránek líbilo, a neváhejte nás kontaktovat, budete-li mít otázky nebo zájem zúčastnit se některých z našich aktivit.

Chtěl bychom vás informovat o tom, že se v současně době pracuje na nové webové stránce s aktuálními informacemi. Děkujeme za pochopení

Random Image
SLOVO >

Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění. Upadne-li jeden, druh jej zvedne. - Kazatel 4,9-10
DOMŮ
KRIZOVATKA
+ English Camps 2018
KRIZOVATKA + KONTAKT: info@krizovatkaolomouc.cz, 607 985 823

Křižovatka Olomouc, zapsaný spolek, IČO: 26567393; č.u: 4167004001/5500, Raiffeisenbank a.s.; Web content © 2018. Všechna práva vyhrazena.

Pokud se vyskytnou problémy při prohlížení našich stránek, kontaktuje prosím našeho webmastera.
KRIZOVATKA