láskou a službou spojujeme cesty
Olomouckým mladým lidem sloužíme a pomáháme několika způsoby....

Aktivity pro volný čas a zábavu. Věnujeme se aktivitám pro volný čas jako například sportům, hrám v přírodě, různým druhům neformálního setkávání (párty, filmové večery), výletům do okolí, nebo aktivity na naši základně, kde se dá hrát fotbalek, Playstation a ping pong, travit čas s kamarády a dělat domácí úkoly.

Skupinka mládeže. Mladým lidem nabízíme možnost společného setkávání, kde je prostor pro sdílení názorů, myšlenek, životních radostí či trápení. Plus hry, písničky a občerstvení!

  • Každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 na základně

Americké letní tábory. Na léto 2017 připravujeme jen jeden letní tábor, který bude probíhat o prázdninách v měsíci červenci. Program bude zahrnovat interaktivní lekce anglického jazyka vyučované vysokoškolskými studenty z Ameriky, sportovní hry, večerní program s křesťanskou tématikou a další jiné aktivity.

Jestliže Vás naše nabídka zaujala, chcete si procvičit angličtinu nebo blíže poznat Američany a jejich kulturu, klikněte na tento odkaz, kde získáte více informací.

Angličtina na místních školách. Pro člověka, který chce ovládat cizí jazyk, je důležité, aby jej aktivně procvičoval. Možnost konverzace s rodilým mluvčím je v tomto ohledu nenahraditelná a velice užitečná. Spolupráce s několika místními školami nám umožňuje navazovat vztahy s mladými lidmi a efektivně jim tímto způsobem sloužit. V současné době probíhají lekce anglické konverzace na těchto školách:

Máte-li zájem o tuto formu pomoci, ať již jednorázově nebo pravidelně, kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme.

Random Image
SLOVO >

Buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní. Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. - 1. Petr 3,8-9
MLÁDEŽ
KRIZOVATKA
+ English Camps 2017
KRIZOVATKA + KONTAKT: info@krizovatkaolomouc.cz, 607 985 743

Křižovatka Olomouc, zapsaný spolek, IČO: 26567393; č.u: 4167004001/5500, Raiffeisenbank a.s.; Web content © 2017. Všechna práva vyhrazena.

Pokud se vyskytnou problémy při prohlížení našich stránek, kontaktuje prosím našeho webmastera.
KRIZOVATKA