láskou a službou spojujeme cesty
Vše, co děláme, vychází z naší víry v Boha, ale u některých z našich aktivit je vazba na víru zjevnější, explicitnější …

Skupinky pro hledající. Tyto skupinky jsou určeny těm, kdo hledají Boha nebo mají otázky o smyslu života a našem poslání ve světě. Poskytují příležitost ke společné diskusi o těchto otázkách v pohodovém, uvolněném a otevřeném prostředí.

Anglické večery:
Důležité otázky života

Dočasně se nesetkáváme

Čajovna Kratochvíle
Sokolská 36
MLÁDEŽ:
Základy Bible a víry

Každý čtvrtek v 16.00

Křižovatka Olomouc
Lafayettova 42/14

Nedělní shromáždění. Každou neděli v 15.00 se scházíme na základně jako křesťanská rodina za účelem bohoslužby, abychom povzbuzovali jeden druhého. Během našeho společného setkání zpíváme tzv. chvály, čteme Písmo a diskutujeme o něm a o jeho uplatňování v našem životě, modlíme se a slavíme Večeři Páně. Jste vítáni nás kdykoliv navštívit; kontaktujte nás a my vám pošleme informace o tom, kde a kdy se shromáždění koná a jak se k nám dostanete.

Jeden křesťanský spisovatel popisuje poselství církve takto …

Křesťanské poselství „je poselstvím usmíření. Jinými slovy, evangelium je o lásce Boží zjevené v Ježíši Kristu, která nás usmiřuje se vším, od čeho jsme se vzdálili — nejen s Bohem, ale také s ostatními lidmi a samotným Božím stvořením. Proto apoštol Pavel v jednom ze svých známých shrnutí významu křesťanského poselství píše: „Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. (2. list Korintským 5,19).“ (Proč být křesťanem?, Douglas John Hall, str. 137)

Diskuse o Bibli. V příbězích a učení Bible nacházíme povzbuzení, poučení, uzdravení a život a věříme, že Bůh hovoří ke svým lidem skrze Písmo. I když byla Bible napsána před mnoha staletími, je stále aktuální a my bychom moc rádi její význam zkoumali společně s vámi.

Pokud máte zájem o skupinové nebo individuální studium Bible – v angličtině nebo v češtině – kontaktujte nás a my ho rádi zorganizujeme.

Duchovní disciplíny. Víra neznamená pouze věřit, ale také jednat a proměňovat se. Jak se praví v Bibli, jsme proměňováni tak, abychom se více a více podobali Ježíši Kristu (2. list Korintským 3,18). Jedním ze způsobů, jak převádět naši víru do praxe a nechat se proměňovat, je provádění duchovních disciplín.

Předchozí disciplíny:

  • Jednoduchost, březen-duben 2010
  • Služba, říjen-prosinec 09
  • Půst, srpen–září 08
  • Sabat (odpočinek), květen–červen 08
  • Chvályhodná řeč, únor–duben 08 — v rámci této disciplíny jsme se zaměřovali na moc slov a jejich schopnost povzbudit či zranit druhé, dávat život nebo ho brát.
  • Modlitba, leden 08

Možné budoucí disciplíny: oslava, ticho a samota, charita a správcovství, čistota, vyznání, studium Bible.

Pokud máte zájem zúčastnit se některých z uvedených projektů duchovních disciplín, kontaktujte nás.

Několikadenní výlety. Vícedenní výlety jsou příležitostí, jak se na chvíli vzdálit – dát si pauzu – od běžného života za účelem přemýšlení, posílení a obnovy. Na takovéto akce si vyhrazujeme čas alespoň párkrát do roka, například při následujících příležitostech. Máte-li zájem o další informace, kontaktujte nás

  • Česko-slovenský velikonoční rodinný výlet.
  • Letní tábor na Slovensku.
  • Středoevropský podzimní výlet.
Random Image
SLOVO >

Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění. Upadne-li jeden, druh jej zvedne. - Kazatel 4,9-10
VAZBA NA VÍRU
KRIZOVATKA
+ English Camps 2017
KRIZOVATKA + KONTAKT: info@krizovatkaolomouc.cz, 607 985 823

Křižovatka Olomouc, zapsaný spolek, IČO: 26567393; č.u: 4167004001/5500, Raiffeisenbank a.s.; Web content © 2017. Všechna práva vyhrazena.

Pokud se vyskytnou problémy při prohlížení našich stránek, kontaktuje prosím našeho webmastera.
KRIZOVATKA