láskou a službou spojujeme cesty

> Středa — 16:00 - 17:30 skupinka pro matky s malými dětmi
> Středa — 18:00 - 20:00 English Evenings v Kratochvíli

> Čtvrtek — 16:00 - 18:00 mládež (hry, písničky, diskuze)

> Nedělé — 15:00 - 17:00 — shromáždění/bohoslužba

Random Image
SLOVO >

Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. - Sofonjáš 3,17
KALENDÁŘ
KRIZOVATKA
+ English Camps 2017
KRIZOVATKA + KONTAKT: info@krizovatkaolomouc.cz, 607 985 823

Křižovatka Olomouc, zapsaný spolek, IČO: 26567393; č.u: 4167004001/5500, Raiffeisenbank a.s.; Web content © 2017. Všechna práva vyhrazena.

Pokud se vyskytnou problémy při prohlížení našich stránek, kontaktuje prosím našeho webmastera.
KRIZOVATKA