Láskou a službou spojujeme cesty
 
_DSF2285.jpg
 

O nás

Křižovatka je místo, kde dochází k propojení, kde se setkávají cesty. Právě tato myšlenka je vodítkem pro naši práci.

DSCF5923bg.jpg

Je snadné vidět život jako nepropojený a nesouvislý, s jasnými hranicemi mezi prací a rodinou, mezi duchovními věcmi a každodenním životem a mezi pohlavími, rasami a věkovými skupinami.

My to však díky pohledu skrze víru v Ježíše Krista vidíme jinak a dali jsme si za cíl tyto životní vazby zviditelňovat – obnovovat vztahy mezi Bohem, naším skutečným já, druhými lidmi a stvořením.

KŘIŽOVATKA OLOMOUC je zapsaný spolek propojený s křesťanskými církvemi, které se obvykle nazývají Církve Kristovy a mají více než 2,5 milionu členů v jednotlivých sborech po celém světě včetně Prahy, Českých budějovicích, Košic, Bratislavy atd.

Máme za cíl propojovat křesťanské hodnoty s každodenním životem…

Více informací zde: Stanovy zapsaného spolku (PDF)

 

Naše hodnoty

DSCF6782.jpg

Mláděž

Při aktivitách s mládeží se snažíme poskytovat příležitost k zábavě a získávání nových přátel a kamarádů v bezpečné atmosféře a zajišťovat otevřené prostředí, kde je možno pokládat těžké životní otázky.

 
DSCF9294.jpg

Služba

Při naší službě chceme následovat příklad Ježíše, který pomáhal potřebným, utiskovaným, sirotkům, vdovám. Všem prokazovat přijetí a lásku — každý má svou hodnotu jako člověk stvořený k obrazu Božímu.

 
DSCF8454.JPG

Rodiny

Abychom pomohli rodinám, snažíme se poskytovat účinnou pomoc rodičům při výchově dětí, posilovat zdravý rodinný život a v neposlední řadě nabízet jejich dětem možnost učit se anglicky už od raného věku.

 

Vztahy

Jednou ze základních charakteristik lidí je, že žijeme ve vztazích s druhými. Křižovatka Olomouc je proto charakterizována vztahy — budujeme je, rozvíjíme je, obnovujeme je — jak je patrné z našeho sloganu:

„Láskou a službou spojujeme cesty.“

 
DSCF9628.jpg

Komunita

Naše aktivity související s vírou mají za cíl nabízet možnost k diskuzi o důležitých otázkách života v pohodovém a otevřeném prostředí a vést lidi i skupiny k tomu, aby hledali Boha a žili tak, aby následovali Ježíšův příklad ve světě.

 
DSCF2063.jpg

Životní prostředí

Naše cíle jsou pečovat o Zemi a využívat její zdroje zodpovědně (recyklace, sbírání odpadků, šetření energie, využití místních zdrojů jídla a zboží apod.) a povzbuzovat ostatní ke stejným cílům v jejich každodenním životě.